ร่วมบรรยายถวายความรู้พระนวกะภูมิของคณะสงฆ์อำเภอบางระกำ ในเรื่องคิหิปฏิบัติ ณ วัดดงยาง ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายถวายความรู้พระนวกะภูมิของคณะสงฆ์อำเภอบางระกำ ในเรื่องคิหิปฏิบัติ ณ วัดดงยาง ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 164,246