พิธีเปิดนิทรรศการ APEC ๒๐๒๒ สัญจร "APEC พร้อมไทยพร้อม" ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๔ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ APEC ๒๐๒๒ สัญจร "APEC พร้อมไทยพร้อม" ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๔ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 164,254