โครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ในรูปแบบในพื้นที่ (onsite) และออนไลน์ (online) ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก) ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ในรูปแบบในพื้นที่ (onsite) และออนไลน์ (online) ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในการนี้นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาวรับขวัญ สำเนียง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการฯ


image รูปภาพ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 131,985