พศจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อดูการจัดเตรียมสถานที่และเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะสงฆ์อำเภอเมืองพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดโพธิญาณ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อดูการจัดเตรียมสถานที่และเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะสงฆ์อำเภอเมืองพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดโพธิญาณ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 132,026