ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิษณุโลก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพะยอม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายวันฉัตร กันชู นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิษณุโลก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพะยอม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม


image รูปภาพ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 132,044