ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม kick off "ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี" ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบำรุง ชำนาญจุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม kick off "ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี" ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 132,048