พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก มอบถุงปันสุขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในเขตอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ พระราชรัตนสุธี, รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก มอบถุงชีพผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม และมอบหมายให้พระครูฉันทธรรมานุสิฐ รองเจ้าคณะอำเภอบางระกำ พระครูปลัด ธวัชชัย ธวฺชชยเมธี เจ้าคณะตำบลบาระกำ เขต ๒ /เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกพระครูธรรมธร ปราการ ปภงฺกโร เจ้าคณะตำบลท่านางงาม เขต ๒ /เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางระกำ พระครูสมุห์วุฒินันท์ วุฑฺฒินนฺโท เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเนินมะปราง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่แจกของช่วยเหลือ ถุงปันสุขพร้อมอาหารปรุงสุก แก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม เขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ บ้านท่านางาม หมู่ที่ ๒  บ้านกรุงกรัก หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่กรุงทอง ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ในการนี้ นายธีรยุทธ จันทร์ดิษฐ์วงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันสาธารณภัยเขต ๙  พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมสนับสนุนภารกิจด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,265