การตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินการตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เพื่อถวายคำแนะนำและรับรองการขอรับเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,337