ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์บ้านเพิ่มนคร

วันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์บ้านเพิ่มนคร ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมีพระครูพิบูลธรรมวงศ์ เจ้าคณะอำเภอนครไทย เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และนายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และในที่ประชุมมีมติเห็นควรให้ดำเนินการขออนุญาตสร้างวัดต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,245