พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563
เวลา 10.00 น.
คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563  ตามมติมหาเถรสมาคม ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน สนใจเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ในการนี้ นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมข้าราชการในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ตลอดพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,295