คติธรรม ประทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน​ ๒๕๖๕ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน​ ๒๕๖๕ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระคติธรรมและโอวาทธรรมพระพรหมบัณฑิต


image วิดีโอ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 89,439