ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมิน.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 164,244