ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก จำนวนทั้งหมด ๓ แห่ง ดังนี้ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช โรงเรียนวัดจันทร์วิทยา และโรงเรียนวัดธรรมจักรวิทยา ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดเตรียมของขวัญและร่วมทำบุญ เพื่อถวายสามเณร เนื่องในวันสามเณรานุสรณ์ของโรงเรียน ทั้ง ๓ แห่ง

ข่าว/ภาพ : นางสาวฉลองขวัญ แสนประสิทธิ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,288