วัดราชบูรณะ

วัดราชบูรณะ

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกทางใต้ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พระอุโบสถมีลักษณะพิเศษคือ ที่ชายคาตกแต่ง
ด้วยนาค 3 เศียรมีลักษณะอ่อนช้อยงดงามพิจารณาดูตามชื่อแล้ววัดราชบูรณะน่าจะป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง
เชื่อว่าเป็นสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถเนื่องจากทรงประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกถึง 25 ปี และทรงมีบทบาททางบำรุง
พระพุทธศาสนาที่เมืองพิษณุโลกมากที่สุด


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,286