ลงพื้นที่ตรวจสอบคำขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์วังชมพูทอง ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบคำขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์วังชมพูทอง ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 207,168