งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๔

วันพุธ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก จัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยพระเดชพระคุณพระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการนี้นางสาวอนันยา  เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมข้าราชการในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร พิธีการ และอำนวยความสะดวกตลอดพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,821