การประชุมการจัดตั้งกองทุนพระสงฆ์มรณภาพ ณ วัดโพธิ์ทอง ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

วันพุธที่๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายบำรุง ชำนาญจุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมการจัดตั้งกองทุนพระสงฆ์มรณภาพ ณ วัดโพธิ์ทอง ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 164,233