กำหนดการสอบธรรมประจำปี 2552


สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กำหนดให้นักเรียน นักธรรม และธรรมศึกษาเข้าสอบวัดความรู้ การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ในวันและเวลา ดังนี้

 วัน เดือน ปี

 เวลา

 รายการ

นักธรรมชั้นตรี  
วันจันทร์  ที่ 28 กันยายน 2552 (ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 11) 13.00 – 16.00 น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
วันอังคาร  ที่ 29 กันยายน  2552 (ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11) 13.00 – 16.00 น. สอบวิชาธรรม
วันพุธ ที่  30 กันยายน  2552 (ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 11) 13.00 – 16.00 น. สอบวิชาพุทธ
วันพฤหัสบดี  ที่ 1 ตุลาคม 2552 (ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 11) 13.00 – 16.00 น. สอบวิชาวินัย
 นักธรรมชั้นโท – เอก  
 วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2552 (แรม 3 ค่ำ เดือน 12) 13.00 – 16.00 น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
 วันพฤหัสบดี  ที่ 5 พฤศจิกายน 2552 (แรม 3 ค่ำ เดือน 12) 13.00 – 16.00 น. สอบวิชาธรรม
 วันศุกร์  ที่ 6 พฤศจิกายน 2552 (แรม 4 ค่ำ เดือน  12) 13.00 – 16.00 น. สอบวิชาพุทธ
 วันเสาร์  ที่ 7 พฤศจิกายน 2552 (แรม 5 ค่ำ เดือน 12 ) 13.00 – 16.00 น. สอบวิชาวินัย
 ธรรมศึกษาตรี – โท – เอก   
 วันจันทร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ( แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒ ) 08.30 – 11.30 น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
  13.00 – 13.50 น.
 สอบวิชาธรรม
  14.00 – 14.50 น.
 สอบวิชาพุทธ
  15.00 – 15.50 น.
 สอบวิชาวินัย