บวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูป เข้าพรรษา


ขอเชิญชวนชายไทยเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทหมู่
๑๐๐,๐๐๐ รูป เข้าพรรษา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓


ขอเชิญชวนชายไทยเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป เข้าพรรษา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมาธิการการศาลนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับคณะสงฆ์ทั่วประเทศ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมการ และชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ได้จัดให้มีโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป เข้าพรรษา ในระหว่าง วันที่ ๙ กรกฎาคม ถึง ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓   ณ วัดใกล้บ้าน ที่จัดเป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอ สำหรับจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้
อำเภอเมือง  วัดทองหลาง  โทร ๐๘๕-๐๖๓-๖๗๘๙
อำเภอพรหมพิราม วัดหัวเขาสมอคร้า   โทร ๐๘๕-๑๑๖-๐๖๓๓
อำเภอบางระกำ  วัดหนองพยอม   โทร ๐๘๔-๐๗๕-๑๕๓๔
อำเภอวังทอง  ธุดงคสถานพิษณุโลก   โทร ๐๘๑-๕๓๐-๔๖๑๙
อำเภอเนินมะปราง  วัดศรีมงคล  โทร ๐๘๙-๖๓๓-๑๑๖๔
อำเภอวัดโบสถ์  วัดช่างเหล็ก  โทร ๐๘๗-๕๗๙-๙๕๓๖
อำเภอชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  โทร ๐๘๔-๕๔๒-๔๔๗๒
อำเภอนครไทย  วัดบ้านพร้าว  โทร ๐๙๘-๔๔๑-๐๓๙๙