Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก

พระราชรัตนสุธี ดร.

เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พศจ.พิษณุโลก

ศูนย์ฮอตไลน์

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

แผนที่ตั้งสำนักงาน

ติดต่อเรา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ช้ัน 4
ถนนวังจันทน์  อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก   65000
โทร/Fax  055-248057
E-mail  :  phitbud@gmail.com

JA slide show
 
Home เกี่ยวกับสำนักพุทธ

เกี่ยวกับสำนักพุทธ

อำนาจหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗ เป็นราชการบริหารส่วนกลาง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมใด หัวหน้าหน่วยงานดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน (นักวิชาการศาสนา ๘) ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ได้มีการแบ่งส่วนราชการ เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑.ศึกษาวิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา เพื่อกำหนดนโยบายระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
๒.ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงานในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
๓.ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงศาสนาและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนารวมทั้งดูแล รักษาและจัดการวัดร้าง และศาสนสมบัติกลางในจังหวัด
๔.ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านพุทธศาสนศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
๕.รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
๖.ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
๗.ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๘.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก จะดำเนินการพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา สนองงานคณะสงฆ์ ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดสันติสุขแก่สังคม

พันธกิจ

๑. ศึกษาวิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา เพื่อกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข

๒. ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา รวมทั้ง ดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ แห่งภูมิปัญญาของชุมชนและเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา


ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายณรงค์  ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพิษณุโลก

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด มหาวรวิหาร ตั้งอยู่ถนนพุทธบูชา ริมฝั่งแม่น้ำน่านด้านทิศตะวันออก ....


วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกไปตามถนนบรมไตรโลกนาถ...


วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ทางใต้ของวัดพระศรีมหาธาตุ พระอุโบสถมีลักษณะพิเศษคือ ที่ชายคาตกแต่ง....

แบบสำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจต่อการเข้าถึงเว็บไซต์ พศจ.พิษณุโลก
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้55
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้90
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้327
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว598
mod_vvisit_counterเดือนนี้505
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2575
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด220324

ขณะนี้มีผู้ชม : 2
IP ของคุณ: 103.55.142.141
,
Now is: 2020-08-06 12:41

คำถามที่พบบ่อย Q & A

vrcosplayx porn