Get Adobe Flash player
Home ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

 

ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก


ชื่อ นายบุญเรือง แตงก่อ
ตำแหน่งทางการบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธจังหวัดพิษณุโลก
ตำแหน่งในสายงาน ผู้อำนวยการ ระดับสูง
สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วุฒิการศึกษา


การดำรงตำแหน่งทีสำคัญ