Get Adobe Flash player

ติดต่อเรา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ช้ัน ๔
ถนนวังจันทน์  อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก   ๖๕๐๐๐
โทร/Fax  ๐๕๕-๒๔๘๐๕๗
E-mail  :  phitbud@hotmail.com

Home

โครงการฝึกอบรมผู้นำอาสาสมัครพิทักษ์ สถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้นำอาสาสมัครพิทักษ์ สถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์

ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 ต.อรัญญิก อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก โดยมี พลตำรวจโท วสันต์ วัสสานนท์ นายกพุทธสมาคมพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าอบรม รวมทั้งสิ้น 94 นาย