Get Adobe Flash player

ติดต่อเรา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ช้ัน 4
ถนนวังจันทน์  อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก   65000
โทร/Fax  055-248057
E-mail  :  phitbud@gmail.com

Home

การประชุมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 คณะสงฆ์ภาค 5

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวสุวรรณี แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก สนองงาน อำนวยความสะดวกในการจัดประชุมสัมมนายกระดับ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีคณะสงฆ์ภาค ๕ (พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และตาก) จำนวน 442 รูป ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก