Get Adobe Flash player
Home

ประชุมชี้แจงแนวทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางสุวลักษณ์ มูลหล้า นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีท่านฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ทั้งนี้มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียง