Get Adobe Flash player
Home

พศจ. พิษณุโลก ร่วมมอบถุงยังชีพ อ.พรหมพิราม

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560  เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำส่วนราชการออกให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับราษฎร และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว โดยมี นางสุวลักษณ์ มูลหล้า รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการดังกล่าว