Get Adobe Flash player
Home

เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2560

 

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นางสุวลักษณ์ มูลหล้า นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (นักธรรมโท-เอก) ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เป็นวันสอบวันสุดท้าย โดยพระศรีรัตนมุนี รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานสนามสอบ การจัดสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย