Get Adobe Flash player
Home

พศจ.พิษณุโลกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางสุวลักษณ์ มูลหล้า นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (นักธรรมโท-เอก) ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีจำนวนห้องสอบนักธรรมโท จำนวน ๑๐ ห้อง และ จำนวนห้องสอบนักธรรมเอก จำนวน ๖ ห้อง