Get Adobe Flash player
Home

จังหวัดพิษณุโลกจัดอุปสมบท 89 รูปถวายเป็นพระราชกุศล

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  จังหวัดพิษณุโลก โดยความเมตตาอนุเคราะห์จาก พระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 จัดพิธีอุปสมบทหมู่ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปริมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน)  โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส   มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 89 รูป มีกำหนดอุปสมบทจำนวน 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2559