Get Adobe Flash player
Home

พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

 

วันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 16.00 น. ณ พระอุโบสถวัดมะขามเตี้ย ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระครูศรีสุธรรมาภรณ์ (ยงยุทธ อริยวํโส ป.ธ. 6) เจ้าคณะอำเภอวัดโบสถ์ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

โดยภายในงานมี คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก , นายอำเภอเมืองพิษณุโลก , นายอำเภอวัดโบสถ์ , นายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่ , นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก , ดร. เปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก  ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และคณะศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมถวายสักการะกันเป็นจำนวนมาก