Get Adobe Flash player
Home

ตารางเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

ด้วยมหาเถรสมาคม ได้มีมติแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจัดทำแผนการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระยาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  ในวันจันทร์และวันศุกร์ ณ วัดที่เหมาะสมของแต่ละอำเภอ โดยดำเนินการร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ตั้งแต่เข้าพรรษาจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2559

 

 

บัดนี้  คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมกันกำหนดตารางเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ  เสร็จสิ้นแล้ว ขอแจ้งตารางดำเนินการตามภาพประกอบด้านล่างนี้