Get Adobe Flash player
Home

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 1 สิงหาคม 2559

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ที่พักสงฆ์เขากระไดม้า อำเภอชาติตระการ จ. พิษณุโลก ได้รับความเมตตาจาก พระวินัยสาทร จจ .พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ (ธ) ประธานฝ่ายสงฆ์ , พระครูอุปถัมภ์สันติคุณ จอ. ชาติตระการ และคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมี นายบุญเรือง แตงก่อ ผอ.พศจ.พิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่แทน ผวจ. พิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี หน.เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง กล่าวรายงาน  ร่วมด้วย นายก อบต. ชาติตระการ คณะครูนักเรียนชาติตระการวิทยา , โรงเรียนบ้านชาติตระการ และโรงเรียนบ้านนาเปอะ ร่วมงานจำนวน 300 คน

โดยโครงการดังกล่าวดำเนินการขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินีนาถฯ  รวมไปถึงเพื่อเป็นการร่วมมือกันปลูกป่าถาวรขึ้นเพื่อตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังส่งผลกระทบต่อโลกในยุคปัจจุบัน