Get Adobe Flash player
Home

อบรมป้องกันอัคคีภัยแด่พระวิทยาลัยสงฆ์

วันที่  26 ก.ค.2559  ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชพิษณุโลก  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ 4 จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก มีคณะครู สามเณร โรงเรียนสาธิตวิยาลัยสงฆ์พุทธชินราช โรงเรียนวัดจันทร์วิทยา โรงเรียนวัดธรรมจักรวิทยา ประมาณ 500 รูป/คน โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ถวายความรู้ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 

{gallery}gallery{/slide494}