Get Adobe Flash player
Home

พิธีถวายเทียนพรรษาจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2559

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ พุทธมณฑลเฉลิมพระเกียรติ ตำบลอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีถวายเทียนพรรษา จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559 ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

โดยในงาน มีนายฐานุพงษ์ เจริญสุรภิรมย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นพระธานฝ่ายฆราวาส  และพระราชธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พลตรีธนา จารุวัต รองแม่ทัพภาคที่ 3  เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ  หัวหน้าส่วนราชการ  และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก