Get Adobe Flash player
Home

จังหวัดพิษณุโลกเชิญร่วมงานถวายเทียนพรรษา 2559

 

จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559  ในวันที่  15 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น.โดยกำหนดจัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระภิกษุในจังหวัดพิษณุโลก จัดแสดงนิทรรศการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา การแสดงพระธรรมเทศนา พร้อมทั้งรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนร่วมใจกันรักษาศีล 5 ตลอดเข้าพรรษา ณ พุทธมณฑลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

 

โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก ได้นิมนต์พระราชธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธี และเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก รับถวายเทียนพรรษา โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมงาน