Get Adobe Flash player
Home

การประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จ.พิษณุโลก

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ วัดศรีรัตนาราม ตำบลท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมีคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุม