Get Adobe Flash player
Home

อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 770 รูป จังหวัดพิษณุโลก

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ วัดศรีรัตนาราม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3  ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ  ครบ 70 ปี 9  มิถุนายน  2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7  รอบ 12  สิงหาคม  2559 ระหว่างวันที่  28  พฤษภาคม – 12  มิถุนายน  2559  โดยจังหวัดพิษณุโลก มีผู้สมัครเข้ารับการอุปสมบทจำนวนทั้งสิ้น  9  คน

 

ทั้งนี้ ในพิธีมอบผ้าไตรจีวร ได้รับเกียรติจากนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก  พลโทธนา จารุวัต รองแม่ทัพภาคที่ 3  หัวหน้าส่วนราชการ สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธี  และพิธีอุปสมบทในช่วงบ่าย ได้รับความเมตตาจากพระราชธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นพระอุปัชฌาย์ ทั้งนี้พระภิกษุอุปสมบทใหม่ทุกรูป จะได้รับฟังการบรรยายธรรมะจากพระวิทยากรทุกวัน รวมถึงได้มีโอกาสศึกษาาการปฏิบัติธรรม เจริญจิตตภาวนาเบื้องต้นจากพระพี่เลี้ยง โดยมีกำหนดลาสิกขาในวันที่ 12 มิถุนายน 2559