Get Adobe Flash player
Home

จังหวัดพิษณุโลกจัดงานวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 07.00 น. จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก จัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2559 ขึ้น ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

 

โดยในพิธี มีพระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายฐานุพงษ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการทำบุญตักบาตร การแสดงพระธรรมเทศนา การรักษาศีล เจริญจิตตภาวนา โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ นายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก และข้าราชการในสังกัด  ร่วมในพิธี