Get Adobe Flash player
Home

พศจ.พิษณุโลกร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดจอมทอง

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 ณ วัดจอมทอง ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตร จำนวน 1 ไตร ในโครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 89 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  โดยมี นาย มนต์ชัย วิวัฒนาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้รับพระราชทานจากกองพระราชพิธีสำนักพระราชวัง

โดยภายในโครงการดังกล่าวจัดให้มีพิธีอุปสมบทหมู่ ซึ่งผู้เข้าร่วมอุปสมบทนาคหมู่จำนวน 94 รูป และสามเณรจำนวน 12 รวม 106 รูป โดยมี พระครูปัญญา วราวิรัตน์ เจ้าอาวาสวัดจอมทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วยข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวุตภุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคาพาธและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอุปสมบทได้ศึกษาธรรมมะ ฝึกหัดการเจริญสติ สมาธิภาวนา และสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป.

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธี