Get Adobe Flash player
Home

อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 

วันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 2 วัดกำแพงมณี , กองทัพภาคที่ 3, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก, วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลอมพระชนมพรรษา 61 พรรษา

โดยพิธีในช่วงเช้า มีนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอบางกระทุ่ม  นายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก  และนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธี  โดยกิจกรรมในช่วงเช้าประกอบไปด้วยการปลงผมนาค เพื่อเตรียมความพร้อมในการบรรพชา อุปสมบทในภาคบ่าย โดยกิจกรรมในภาคบ่าย ได้รับเกียรติจาก พลตรีธนา จารุวัต รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี

อนึ่ง มีผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบททั้งสิ้นจำนวน  117 คน