Get Adobe Flash player
Home

พศจ.พิษณุโลกร่วมงานรัฐพิธีมหาเจษฎาราชเจ้า

วันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 07.00 น. จังหวัดพิษณุโลกได้จัดงานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ขึ้น ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี  มีผู้แทนองค์กรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดพิษณุโลก ถวายพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

 

 

จากนั้นนายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้เป็นประธานในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 โดยมีข้าราชการในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธี สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย พิธีทำบุญทางศาสนาถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศกุศลแก่ข้าราชการผู้ล่วงลับไปแล้ว สำหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 ของจังหวัดพิษณุโลกในระดับประเทศ  มี จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย พันตำรวจโท สุดสยาม ภูมิประเสริฐ รองผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก นายเทิดศักดิ์ เนียมเปีย นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นายประสบสุข ดีอินทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1  ดาบตำรวจ ไพบูลย์ งามเลิศ  ผู้บังคับหมู่ ตชด.3


โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก นำโดย นายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และข้าราชการในสังกัด ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สดและร่วมในพิธี