Get Adobe Flash player
Home

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ปี ๒๕๕๘

วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โดยในพิธี มีพระศรีรัตนมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก กล่าวถวายรายงานต่อ พระเดชพระคุณพระราชธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธี ได้เมตตามอบประกาศนียบัตรนักธรรม ให้แก่ เจ้าคณะอำเภอทั้ง ๙ อำเภอ เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนที่สอบได้ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่วัด สถานศึกษา ส่วนราชการที่เป็นสนามสอบ จำนวน ๘๐ สนามสอบ และกล่าวสัมโมทนียกถา ชื่นชมและขอบคุณ สถานศึกษาและส่วนราชการที่เป็นสนามสอบ ที่เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาคณะสงฆ์ ทั้งนี้นายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวนามผู้เข้ารับเกียรติบัตรในครั้งนี้

โดยในงานมีผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทน รวมทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วม