Get Adobe Flash player
Home

ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2559

 

วันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก และข้าราชการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามสอบวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก