Get Adobe Flash player
Home

กิจกรรมวันมาฆบูชา จังหวัดพิษณุโลก ช่วงเย็น

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00 น. จังหวัดพิษณุโลก สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก สภาวัฒนธรรมเทศบาลนครพิษณุโลก และสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดขบวนแห่ "มาฆบูชาสักการะพระพุทธชินราช"

โดยในงานมีการจัดรถขบวนแห่เครื่องสักการะพระพุทธชินราช และขบวนรถดอกบัวบูชาบุปผาชาติ พร้อมกับพุทธศาสนิกชนจำนวน ๕๐๐ คน นุ่งขาวห่มขาว เดินธรรมยาตราถวายเป็นพุทธบูชา เส้นทางขบวนแห่ตั้งขบวนที่ศาลาสมเด็จพระนเรศวร พระราชวังจันทน์ แห่ไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมใจประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ถวายสักการะพระพุทธชินราชเป็นพุทธบูชา สร้างความรักความสามัคคีในหมู่ประชาชนชาวพิษณุโลก และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป โดย กิจกรรมวันมาฆบูชา ปี 2559 เวลา 17.00 น.พิธีถวายพุทธบูชาสักการะและเวียนเทียนรอบวิหารพระพุทธชินราชร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง และเวลา 19.00 น. ร่วมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา ณ ลานพระอัฏฐารส

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีนายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม