Get Adobe Flash player
Home

เยี่ยมสำนักเรียนและติดตามเงินอุดหนุนบูรณะวัดทั่วไป

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 นายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสุวลักษณ์ มูลหล้า นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นางสมถวิล ชููพินิจสกุลวงค์ นางสุปราณี คงสมพงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ออกเยี่ยมสำนักเรียน ศูนย์การเรียน และติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

โดยรายนามวัดในเขตอำเภอนครไทยที่เข้าตรวจเยี่ยม และติดตามการใช้จ่ายเงินบูรณะปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 ได้แก่ วัดกลาง วัดบ้านพร้าว วัดหนองลาน วัดนาลานข้าว วัดน้ำพริก และวัดบุ่งตารอด