Get Adobe Flash player
Home

พศจ.พิษณุโลกตรวจเยี่ยมสนามสอบ B-Net

วันที่ 30 มกราคม 2559 นายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก เยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาะดับชาติด้านพระพุทธศาสนา B-NET ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม บี 4 สนามสอบวิทยาลัยสงฆ์พุึทธชินราช อ. เมือง จ. พิษณุโลก มีพระครูรัตนสุตาภรณ์ ดร. เป็นหัวหน้าสนามสอบ

โรงเรียนในกลุ่ม 4 ประกอบด้วย 8 จังหวัด 25 โรงเรียน เข้าสอบ สามเณรผู้มีสิทธิเข้าสอบจำนวน 669 รูป ขาดสอบ 70 รูป สอบจริง 599 รูป โดยมีข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และสุโขทัย เข้าเนี่ยมและให้กำลังใจการสอบครั้งนี้