Get Adobe Flash player
Home

พิธีวางดอกไม้จันทน์พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ ๑๖  ธ.ค.๒๕๕๘นายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมข้าราชการ ได้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมี นาย ชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน เข้าร่วมพิธี จำนวนมาก