Get Adobe Flash player
Home

พิธีวางดอกไม้จันทน์พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

มื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๘ นายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมข้าราชการ  ได้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมี นาย ชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน  มีส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการทหาร ตำรวจ ประชาชน เข้าร่วมพิธี จำนวนมาก