Get Adobe Flash player
Home

Bike for Dad

 

ที่ ๑๑ ธ.ค.๕๘ นายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมข้าราช ร่วมกิจกรรม ปั่น เพื่อ พ่อ Bike for Dad พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นาย ชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ประชาชน  เข้าร่วมปั่น จำนวนมาก