Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก

พระราชรัตนสุธี ดร.

เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พศจ.พิษณุโลก

ศูนย์ฮอตไลน์

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

แผนที่ตั้งสำนักงาน

ติดต่อเรา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ช้ัน 4
ถนนวังจันทน์  อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก   65000
โทร/Fax  055-248057
E-mail  :  phitbud@gmail.com

JA slide show
 
Home ประวัติสำนักพุทธ ประวัติสำนักพุทธ

 

ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ส่งผลให้มีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2545 ซึ่งกำหนดให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนัก นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ โดยการทำนุ บำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองและส่งเสริมงานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑล ให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนา แต่เนื่องจากโครงสร้างส่วนราชการขาดหน่วยงานระดับพื้นที่ในส่วนภูมิภาค จึงไม่สามารถปฏิบัติภารกิจรองรับการกระจายอำนาจจากส่วนกลางในกิจการพระพุทธศาสนา และสนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงพิจารณาให้จัดตั้งส่วนราชการเป้นการภายในมีฐานะเทียบเท่ากอง เรียกว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ในระดับจังหวัดตามการแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย รวม 75 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ขึ้นตรงอยู่ในบังคับบัญชาของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ เป็นการภายใน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2547 และหลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2549 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศาสนสถาน และศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา สนับสนุนการดำเนินงานของคณะสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการปกครองคณะสงฆ์ ประสานงานระหว่างบ้าน วัด ชุมชน และส่วนราชการต่างๆ รวมถึงส่งเสริมและประสานการดำเนินการศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในระดับจังหวัด รวมทั้งเพื่อให้การทำนุบำรุงและส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายณรงค์  ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพิษณุโลก

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด มหาวรวิหาร ตั้งอยู่ถนนพุทธบูชา ริมฝั่งแม่น้ำน่านด้านทิศตะวันออก ....


วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกไปตามถนนบรมไตรโลกนาถ...


วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ทางใต้ของวัดพระศรีมหาธาตุ พระอุโบสถมีลักษณะพิเศษคือ ที่ชายคาตกแต่ง....

แบบสำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจต่อการเข้าถึงเว็บไซต์ พศจ.พิษณุโลก
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้59
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้90
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้331
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว598
mod_vvisit_counterเดือนนี้509
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2575
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด220328

ขณะนี้มีผู้ชม : 2
IP ของคุณ: 103.55.142.141
,
Now is: 2020-08-06 13:25

คำถามที่พบบ่อย Q & A

vrcosplayx porn