Get Adobe Flash player
Home

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  นายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยนายนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน

โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกได้รับมอบหมายภารกิจด้านอาราธนาพระสงฆ์พิธีทำบุญตักบาตร และอาราธนาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมด้วยส่วนราชการและประชาชนเข้าร่ามพิธีจำนวนมาก